Dnes 12. září má svátek MARIE.  Těžko se najde ten, kdo o té nejslavnější Marii neslyšel. A každý z nás asi nějakou nositelku tohoto jména zná. Já jsem dostala do počátku života a do své krve hned dvě. Obě moje babičky se tak jmenovaly. Jim dnes budu přát jen v duchu, psát přání budu jedné řecké Marii, mé blízké, i když vzdálené, duši. Kdybych měla zvolit jednu jedinou kvalitu, kterou pro mě Marie zosobňuje, byla by to LASKAvost. Obě mé babičky ji v sobě měly a každá z nich mi ji dala, i když jiným způsobem a v jiné mé životní etapě, ale obě mě díky ní velmi ovlivnily. Význam laskavosti, které se mi od nich dostalo, jsem plně pochopila až dlouho potom, co jsem dospěla, ony tu už nebyly, a tak díky mohu jen vysílat do jiných sfér.

 

Cesta ke SLAVNÉ MARII byla mnohem delší. Ovlivněná mým ne příliš pozitivním vztahem ke všemu, co bylo blízké jakémukoliv náboženství a církvi. Obrázky líbezné madony držící v náručí Ježíška se mi jako dítěti líbily, ale okamžité spojení s obrazem krvácejícího Krista na kříži, jakékoliv další zalíbení hned odneslo. Dnes je pro mě Marie velmi významnou patronkou a taky archetypem toho, co my všichni a tento svět velmi velmi velmi potřebujeme. A co jiného než LASKAvost by to mělo být?

 

Už několik let putuji za Marií. Tam, kde se právě nacházím, vyhledávám poutní místa jí zasvěcená. Jen některá jsou mi skutečně blízká a na ty se vracím. Mému muži vždycky říkám, chci tam za Maruškou. Ještěže má rád architekturu i přírodní odlehlá místa, a tak pro něj podobná zastavení nejsou muka. Ví, že pak potřebuji klid a svůj prostor na naladění, aby ke mně promluvilo a přišlo to, co má, pokud je to pro mě připravené.

 

Právě svátkem Marie pro mě, a jistě to je kolektivní zkušenost, začíná významný čas návratu k sobě. Záchvěvy léta, ještě prosluněné dny, ale už i ranní mlhy a brzy jinovatka, ohlašují příchod podzimu, a to často mnohem dřív, než den podzimní rovnodennosti. Po Marušce i Matka Země volá o naši pozornost … ale nepředbíhejme, jsme teprve na začátku …

 

... s LÁSKOU přeji všem MARIÍM krásný sváteční den.